Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2012 -

Nawigacja

2012

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
21 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012
22 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia lub zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012
23 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 02.11.2012
24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012
25 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012
26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012
27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012
28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012
29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia lub zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r. 02.11.2012

Wybierz Strony

  • Poprzedni
  • / 3
  • Następny
do góry