Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2019 -

Nawigacja

2019

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. styczeń 2019 28.01.2019 28.01.2019
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. luty 2019 13.02.2019 13.02.2019
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. luty 2019 26.02.2019 26.02.2019
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. luty 2019 26.02.2019 26.02.2019
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2019 15.04.2019 15.04.2019
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. czerwiec 2019 25.06.2019 25.06.2019
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2019 22.07.2019 22.07.2019
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia, zniesienia lub zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r wrzesień 2019 18.09.2019 18.09.2019
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 września 2019 r.w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wrzesień 2019 18.09.2019 18.09.2019
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 września 2019 r.w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wrzesień 2019 18.09.2019 18.09.2019

Wybierz Strony

do góry