Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2014 -

Nawigacja

2014

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar 15.01.2014
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 21.01.2014
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
7 W sprawie utworzenia, zniesienia lub zmian w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 21.01.2014
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 08.05.2014
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. 08.05.2014

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry