Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2022 -

Nawigacja

2022

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Głównego Urzędu Miar do spraw badań i rozwoju styczeń 2022 17.01.2022 18.01.2022
2 Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Miar. styczeń 2022 18.01.2022 19.01.2022
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać luty 2022 08.02.2022 08.02.2022
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. luty 2022 08.02.2022 08.02.2022
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. luty 2022 11.02.2022 11.02.2022
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać luty 2022 18.02.2022 18.02.2022
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. luty 2022 21.02.2022 21.02.2022
8 Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar marzec 2022 28.02.2022 01.03.2022
9 Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Głównym Urzędzie Miar marzec 2022 30.03.2022 30.03.2022
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać. kwiecień 2022 12.04.2022 12.04.2022

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry