Nawigacja

Czas w Polsce (CET)

00.00.0000
00:00:00

Topnews

Otwarcie I etapu wezwania 2021 programu EPM (European Partnership on Metrology)

13 stycznia 2021 r. EURAMET otworzył I etap wezwania 2021 EPM i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych

Generalny Wykonawca przejął teren pod budowę Kampusu GUM

8 stycznia 2021 r., w piątek, miało miejsce protokolarne przekazanie terenu budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar - Etap I Generalnemu Wykonawcy, zgodnie z zapisami Umowy z 31 grudnia 2020 r.

EURAMET zaprasza do zgłaszania się do roli ekspertów w nowym programie

EURAMET planuje rozszerzyć swoją bazę ekspertów i w związku z tym poszukuje nowych kandydatów mogących uczestniczyć w procesie oceny projektów przewidzianych do zgłaszania w ramach nowego programu badań w zakresie metrologii – Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii (EPM).

Liczbę i towarzyszący jej symbol % zapisujemy z odstępem

W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie do Głównego Urzędu Miar, dotyczącymi zasad zapisywania liczby oraz symbolu % podczas wyrażania wartości wielkości informujemy, że przy takim zapisie wymagane jest zastosowanie spacji.

13 ha gruntu od Gminy Kielce na budowę Kampusu Głównego Urzędu Miar

15 grudnia 2020 r. Prezydent Kielc, Bogdan Wenta przekazał w imieniu Gminy Kielce, Głównemu Urzędowi Miar oraz Politechnice Świętokrzyskiej własność nieruchomości pod budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Wartość działek ustalona została na blisko 37 mln zł.

Kalendarium

Usługi dodatkowe

do góry