Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar

Nawigacja

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Prezes Głównego Urzędu Miar zobowiązany jest do publikacji Dziennika Urzędowego. Od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej.


do góry