Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2024 -

Nawigacja

2024

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głónego Urzędu Miar z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu homologowanych typów tachografów i elementów składowych tachografu, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. świadectwo homologacji typu styczeń 2024 11.01.2024 11.01.2024
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2024 15.01.2024 15.01.2024
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. styczeń 2024 15.01.2024 15.01.2024
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2024 16.01.2024 16.01.2024
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. styczeń 2024 23.01.2024 23.01.2024
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany w decyzji o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonym w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. styczeń 2024 25.01.2024 25.01.2024
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. styczeń 2024 25.01.2024 25.01.2024
8 Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar luty 2024 22.02.2024 23.02.2024
9 Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia podziału zadań członków kierownictwa Głównego Urzędu Miar marzec 2024 05.03.2024 05.03.2024
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. marzec 2024 29.03.2024 29.03.2024

Wybierz Strony

do góry