Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2021 -

Nawigacja

2021

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2021 20.01.2021 20.01.2021
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. luty 2021 09.02.2021 09.02.2021
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. luty 2021 10.02.2021 10.02.2021
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. luty 2021 11.02.2021 11.02.2021
5 Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar marzec 2021 23.03.2021 23.03.2021
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2021 07.04.2021 07.04.2021
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. otrzymały zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2021 07.04.2021 07.04.2021
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. kwiecień 2021 27.04.2021 27.04.2021
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. kwiecień 2021 27.04.2021 27.04.2021
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. maj 2021 12.05.2021 12.05.2021

Wybierz Strony

  • / 3
  • Następny
do góry