Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2012 -

Nawigacja

2012

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012
16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r.w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 31.07.2012
17 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012
19 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. 31.07.2012

Wybierz Strony

do góry