Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2018 -

Nawigacja

2018

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r marzec 2018 16.03.2018 16.03.2018
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. marzec 2018 16.03.2018 16.03.2018
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. marzec 2018 16.03.2018 16.03.2018
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kwiecień 2018 04.04.2018 04.04.2018
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kwiecień 2018 04.04.2018 04.04.2018
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kwiecień 2018 13.04.2018 13.04.2018
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2018 18.04.2018 18.04.2018
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. maj 2018 24.05.2018 24.05.2018
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. maj 2018 24.05.2018 24.05.2018
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. maj 2018 24.05.2018 24.05.2018

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry