Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2015 -

Nawigacja

2015

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 26.01.2015
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 26.01.2015
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 26.01.2015
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 26.01.2015
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 26.01.2015
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 13.02.2015
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 13.02.2015
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie informacji o homologowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, typach tachografów cyfrowych i kart do tachografów cyfrowych 13.02.2015
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzonych typów tachografów samochodowych i wykresówek 13.02.2015
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 05.05.2015

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry