Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2020 -

Nawigacja

2020

Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data ogłoszenia Czas udostępnienia
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych oraz zmiany w decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. styczeń 2020 24.01.2020 24.01.2020
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. styczeń 2020 24.01.2020 24.01.2020
3 Obwieszczenie Prezesa Główny Urząd Miar z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2020 31.01.2020 31.01.2020
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu typu kasy rejestrującej, który otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym musi odpowiadać kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie utworzenia i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. maj 2020 07.05.2020 07.05.2020
do góry