Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2020 -

Nawigacja

2020

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych oraz zmiany w decyzji o utworzeniu punktu legalizacyjnego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. styczeń 2020 24.01.2020 24.01.2020
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. styczeń 2020 24.01.2020 24.01.2020
3 Obwieszczenie Prezesa Główny Urząd Miar z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2020 31.01.2020 31.01.2020
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu typu kasy rejestrującej, który otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym musi odpowiadać kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. kwiecień 2020 28.04.2020 28.04.2020
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie utworzenia i zniesienia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. maj 2020 07.05.2020 07.05.2020
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2020 28.07.2020 28.07.2020
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać lipiec 2020 28.07.2020 28.07.2020
10 Zarządzenie nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar sierpień 2020 30.07.2020 01.08.2020

Wybierz Strony

do góry