Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2016 -

Nawigacja

2016

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać. 21.01.2016
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 16.02.2016
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 08.04.2016
10 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar 10.05.2016
11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. 20.06.2016
12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r 20.06.2016
13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. 20.06.2016
14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. 20.06.2016
15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. 20.06.2016
16 Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar 28.06.2016
17 Zarządzenie Nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar 11.07.2016
18 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 13.07.2016
19 Zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej 15.07.2016
20 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 lipca 2016 r. o sprostowaniu błędu 25.07.2016
21 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 09.08.2016
22 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 09.08.2016
23 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 09.08.2016
24 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 16.08.2016
25 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 16.08.2016
26 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 16.08.2016
27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 18.10.2016
28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 02.11.2016
29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 02.11.2016
30 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 02.11.2016
31 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.. 02.11.2016
32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 grudnia 2016 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 02.12.2016
33 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. 02.12.2016
do góry