Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2023 -

Nawigacja

2023

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2023 10.01.2023 10.01.2023
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać. styczeń 2023 10.01.2023 10.01.2023
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. styczeń 2023 16.01.2023 16.01.2023
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w decyzji o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonym w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. styczeń 2023 17.01.2023 17.01.2023
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. styczeń 2023 25.01.2023 25.01.2023
6 Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zasad zarządzania ryzykiem i szansą w Głównym Urzędzie Miar marzec 2023 07.03.2023 08.03.2023
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. potwierdzenie spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2023 18.04.2023 18.04.2023
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. zmianę potwierdzenia spełniania funkcji i wymagań technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2023 18.04.2023 18.04.2023
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 kwietnia 2023 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. kwiecień 2023 19.04.2023 19.04.2023
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. maj 2023 04.05.2023 04.05.2023

Wybierz Strony

  • / 3
  • Następny
do góry