Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2017 -

Nawigacja

2017

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać styczeń 2017 26.01.2017 26.01.2017
2 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar luty 2017 03.02.2017 03.02.2017
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. luty 2017 09.02.2017 09.02.2017
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. luty 2017 09.02.2017 09.02.2017
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. luty 2017 09.02.2017 09.02.2017
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. luty 2017 24.02.2017 24.02.2017
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. luty 2017 24.02.2017 24.02.2017
8 Obwieszczeni Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji marzec 2017 09.03.2017 09.03.2017
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kwiecień 2017 18.04.2017 18.04.2017
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. maj 2017 19.05.2017 19.05.2017

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry