Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2012 -

Nawigacja

2012

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponowne określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 23.03.2012
7 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Warszawie 02.04.2012
8 Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Probierczemu w Krakowie 02.04.2012
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 29.05.2012
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r. 29.05.2012

Wybierz Strony

  • / 3
  • Następny
do góry