Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 2013 -

Nawigacja

2013

Wyszukiwarka
Numer pozycji Tytuł Miesiąc Rok Data udostępnienia Data obowiązywania
1 Zarządzenie Nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Płocku 21.01.2013
2 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
5 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
7 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
8 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 28.01.2013
9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 28.01.2013
10 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu typów kas rejestrujących, które otrzymały w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r. potwierdzenie spełniania funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać 24.04.2013

Wybierz Strony

  • / 4
  • Następny
do góry