Elektroniczny Dziennik Urzędowy Główny Urząd Miar 14 - 2012 -

Nawigacja

2012

29.05.201214

Autor : Główny Urząd Miar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmian w decyzjach o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzeń tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.

Pliki do pobrania

do góry