Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3603
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT 3/2017

Więcej ZZT 3/2017
2017-07-14 - Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S mierniki poziomu dżwięku o znaku fabrycznym 2250

ZZT 5/2017

Więcej ZZT 5/2017
2017-12-12 - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 1/2017

Więcej ZZT 1/2017
2017-07-04 - EKOBENZ sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 980 m3 naziemne, posadowione na stałe

ZZT 2/2017

Więcej ZZT 2/2017
2017-07-11 - CGH POLSKA sp. z o. o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 120 m3, naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZT 1/2018

Więcej ZT 1/2018
2018-01-02 2028-01-02 PLT 18 1 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 m3, posadowione na stałe

ZT 5/2018

Więcej ZT 5/2018
2018-02-22 2028-02-22 PLT 18 5 Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 4/2018

Więcej ZT 4/2018
2018-01-15 2028-01-15 PLT 18 4 SAWOGAZ KRAKOWIAK Spółka Jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 40 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 2/2018

Więcej ZT 2/2018
2018-01-02 2028-01-02 PLT 18 2 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 m3, posadowione na stałe

ZT 3/2018

Więcej ZT 3/2018
2018-01-02 2028-01-02 PLT 18 3 CRAFT LTD sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1450 dm3, posadowione na stałe

ZT 12/2018

Więcej ZT 12/2018
2018-03-16 2028-03-16 PLT 18 12 Bogdan Szponar, BRAUMAX Bogdan Szponar zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1100 dm3, posadowione na stałe

ZZT 3/2018

Więcej ZZT 3/2018
2018-01-24 - Jarosław Pielka, Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 8/2018

Więcej ZT 8/2018
2018-02-22 2028-02-22 PLT 18 8 Ryszard Leśniewski i Dariusz Kacprzyński, BISKUPIA KOPA s.c. Ryszard Leśniewski, Dariusz Kacprzyński zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 15/2018

Więcej ZT 15/2018
2018-04-04 2028-04-04 PLT 18 15 Marcin Cieśla, P.P.U.H. RCTRONIK Marcin CIeśla zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4 m3, posadowione na stałe

ZT 11/2018

Więcej ZT 11/2018
2018-03-13 2028-03-13 PLT 18 11 Podkarpacki Browar Rzemieślniczy Challenger sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, posadowione na stałe

ZZT 1/2018

Więcej ZZT 1/2018
2018-01-02 - METACHEM-KOŚCIAN sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2m3 do 150, podziemne i nadziemne, posadowione na stałe

ZZT 4/2018

Więcej ZZT 4/2018
2018-01-26 - BIOAGRA-OIL SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 770 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZZT 5/2018

Więcej ZZT 5/2018
2018-03-13 - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10 500 dm3 do 17 000 dm3, trzykomorowych, ...

ZZT 6/2018

Więcej ZZT 6/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 101

ZT 6/2018

Więcej ZT 6/2018
2018-02-20 2028-03-20 PLT 18 6 Synthos Dwory 7 sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 320 m3, posadowione na stałe

ZT 14/2018

Więcej ZT 14/2018
2018-03-22 2028-03-22 PLT 18 14 Piotr Balas SPEED-TRANS zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 33 m3, posadowione na stałe

ZT 13/2018

Więcej ZT 13/2018
2018-03-20 2028-03-20 PLT 18 13 Elżbieta Buła, Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka Elżbieta Buła zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2018

Więcej ZZT 2/2018
2018-01-10 - Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 9/2018

Więcej ZT 9/2018
2018-03-01 2028-03-01 PLT 18 9 PERN SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, posadowione na stałe

ZT 10/2018

Więcej ZT 10/2018
2018-03-13 2028-02-13 PLT 18 10 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, posadowione na stałe

ZT 7/2018

Więcej ZT 7/2018
2018-02-22 2028-02-22 PLT 18 7 Ryszard Leśniewski i Dariusz Kacprzyński, BISKUPIA KOPA s.c. Ryszard Leśniewski, Dariusz Kacprzyński zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 7/2018

Więcej ZZT 7/2018
2018-03-22 - Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. mierniki poziomu dżwięku DLM 102

ZT 132/2007 przedłużenie

Więcej ZT 132/2007 przedłużenie
2017-10-18 2027-10-18 PL T 07 97 WIKA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o znaku identyfikacyjnym MSB-D/2

ZT 133/2007 przedłużenie

Więcej ZT 133/2007 przedłużenie
2017-10-18 2027-10-18 PL T 07 98 WIKA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych o znakach identyfikacyjnych 111.14.063 oraz 111.14.080

ZZT 4/2017

Więcej ZZT 4/2017
2017-11-17 2019-12-24 PL T 09 18 Laser Technology Inc, 7070 S. Tukson Way, Centennial, CO 80112 USA Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - przyrządów laserowych o nazwach LTI 20/20 Truspeed 100, LTI 20/20 Truspeed 100LR, LTI 20/20 Truspeed 100 DC, LTI 20/20 Truspeed 100 LR DC oraz LTI 20/20 TruCAM

ZT 75/2017

Więcej ZT 75/2017
2017-11-29 2027-11-29 PLT 17 74 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3 m3, posadowione na stałe
do góry