Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3603
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 68/2017

Więcej ZT 68/2017
2017-10-23 2027-10-23 PL T 17 67 "SIARKOPOL" GDAŃSK S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2300 m3, posadowione na stałe

ZT 65/2017

Więcej ZT 65/2017
2017-10-18 2027-10-18 PL T 17 64 BROWAR BIAŁY sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 m3, posadowione na stałe

ZT 66/2017

Więcej ZT 66/2017
2017-10-18 2027-10-18 PL T 17 65 Trepiet Józef Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9,5 m3, posadowione na stałe

ZT 69/2017

Więcej ZT 69/2017
2017-10-31 2027-10-31 PL T 17 68 'ORLEN AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ' Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 67/2017

Więcej ZT 67/2017
2017-10-18 2027-10-18 PL T 17 66 Marek Glinkowski Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,1 m3, posadowione na stałe

ZT 64/2017

Więcej ZT 64/2017
2017-10-18 2027-10-18 PL T 17 63 BrauKon GmbH Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 2m3 i 6 m3, posadowione na stałe

ZT 63/2017

Więcej ZT 63/2017
2017-09-29 2027-09-29 PL T 17 62 CLIMBEX SPÓŁKA AKCYJNA Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 17 200 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 61/2017

Więcej ZT 61/2017
2017-09-14 2027-09-14 PL T 17 60 BROWAR BIAŁY sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 62/2017

Więcej ZT 62/2017
2017-09-20 2027-09-20 PL T 17 61 "MOESCHLE POLSKA" sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 9 m3 i 40 m3, posadowione na stałe

ZT 60/2017

Więcej ZT 60/2017
2017-08-28 2027-08-28 PL T 17 59 "MADRA" Janusz Mazur Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 500 dm3, 2000 dm3 i 5100 dm3 posadowione na stałe

ZT 59/2017

Więcej ZT 59/2017
2017-08-28 2027-08-28 PL T 17 58 "ARSPAW" Arkadiusz Przybylski Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, posadowione na stałe

ZT 58/2017

Więcej ZT 58/2017
2017-08-16 2027-08-16 PL T 17 57 HYDRO-INSTAL TADEUSZ SIERUTA, BEATA SIERUTA Spółka Jawna Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,7 m3, posadowione na stałe

ZZT 2/2017

Więcej ZZT 2/2017
2017-07-11 2025-07-24 PLT 15 57 "CGH POLSKA" sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 120 m3, podziemne i naziemne, posadowione na stałe

ZZT 1/2017

Więcej ZZT 1/2017
2017-07-04 2026-07-08 PLT 16 32 EKOBENZ sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 980 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 57/2017

Więcej ZT 57/2017
2017-07-20 2027-07-20 PL T 17 56 Marcin Bauer MARXAM PROJECT Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 378 dm3, posadowione na stałe

ZZT 3/2017

Więcej ZZT 3/2017
2017-07-14 2027-08-25 PL T 17 55 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S mierniki poziomu dźwięku o znaku fabrycznym 2250

ZT 80/2007 przedłużenie

Więcej ZT 80/2007 przedłużenie
2017-07-24 2027-07-24 PL T 17 55 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S mierniki poziomu dźwięku o znaku fabrycznym 2250

ZT 56/2017

Więcej ZT 56/2017
2017-06-27 2027-06-27 PL T 17 54 PODLASKIE GORZELNIE "SURWIN" sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 28 m3, posadowione na stałe

ZT 47/2017

Więcej ZT 47/2017
2017-06-14 2027-06-14 PL T 17 45 A.E.B. S.R.L. beczki metalowe o pojemności nominalnej 20 l

ZT 49/2017

Więcej ZT 49/2017
2017-06-22 2027-06-22 PL T 17 47 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN NIWA sp. k. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 50/2017

Więcej ZT 50/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 48 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 2,158 m3, 14,15 m3, 16,6 m3, 44,578 m3, posadowione na stałe

ZT 55/2017

Więcej ZT 55/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 53 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 682 dm3; 683 dm3; 686 dm3; 875 dm3; 1,1 m3; 1,5 m3 i 7,086 m3 posadowione na stałe

ZT 52/2017

Więcej ZT 52/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 50 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 44,014 m3, posadowione na stałe

ZT 53/2017

Więcej ZT 53/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 51 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10,96 m3, posadowione na stałe

ZT 51/2017

Więcej ZT 51/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 49 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych1,12 m3 i 1,16 m3, posadowione na stałe

ZT 48/2017

Więcej ZT 48/2017
2017-06-22 2027-06-22 PL T 17 46 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, naziemne, posadowione na stałe

ZT 46/2017

Więcej ZT 46/2017
2017-06-14 2027-06-14 PL T 17 44 PIOTRKOWSKI sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 57 m3, posadowione na stałe

ZT 54/2017

Więcej ZT 54/2017
2017-06-24 2027-06-24 PL T 17 52 Destylarnia Sobieski S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 19,375 m3, posadowione na stałe

ZT 45/2017

Więcej ZT 45/2017
2017-05-30 2027-05-30 PLT 17 43 SPOMASZ Zamość S.A. Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 m3, posadowione na stałe

ZT 44/2017

Więcej ZT 44/2017
2017-05-24 2027-05-24 PLT 17 42 Kustom Signals, Inc. Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego o oznaczeniu fabrycznym LaserCam4
do góry