Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 33/2018

Więcej ZT 33/2018
2018-06-14 2028-06-14 PL T 18 33 ORLEN POŁUDNIE SA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 32/2018

Więcej ZT 32/2018
2018-05-30 2028-05-30 PL T 18 32 Proximus sp. z o.o., sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 39,2 m3, posadowione na stałe

ZT 31/2018

Więcej ZT 31/2018
2018-05-30 2028-05-30 PL T 18 31 JBT GmbH zbiorniki pomiarowe do cieczy o poj. 4,2 m3 posadowione na stałe

ZT 30/2018

Więcej ZT 30/2018
2018-05-25 2028-05-25 Pl T 18 30 APMIX sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3 i 35 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2018

Więcej ZT 29/2018
2018-05-23 2028-05-23 PL T 18 29 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 m3 i 3 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2018

Więcej ZT 28/2018
2018-05-16 2028-05-16 PL T 18 28 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1m3 i 1,5 m3, posadowione na stałe

ZT 26/2018

Więcej ZT 26/2018
2018-05-09 2028-05-09 PL T 18 26 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, posadowione na stałe

ZT 27/2018

Więcej ZT 27/2018
2018-05-09 2028-05-09 PL T 18 27 Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrow Górnicza Spółka Akcyjna zbiorniki pomiarowe do cieczy, naziemne, o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 1/2008 przedłużenie

Więcej ZT 1/2008 przedłużenie
2018-02-13 2028-02-13 - G.MAGYAR S.A. drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym 33000-3CPTS

ZT 25/2018

Więcej ZT 25/2018
2018-04-17 2028-04-17 PLT 18 25 Adam Maruszewski, Maruszewski Adam Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "ADMAR" zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2500 dm3, posadowione na stałe

ZT /24/2018

Więcej ZT /24/2018
2018-04-13 2028-04-13 PLT 18 24 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 16/2018

Więcej ZT 16/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 16 HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta spółka jawna zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3 m3, posadowione na stałe

ZT 21/2018

Więcej ZT 21/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 21 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6,5 m3, posadowione na stałe

ZT 19/2018

Więcej ZT 19/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 19 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 18/2018

Więcej ZT 18/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 18 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7 m3, posadowione na stałe

ZT 17/2018

Więcej ZT 17/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 17 Caspary GmbH & Co. KG zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe

ZT 20/2018

Więcej ZT 20/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 20 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8 m3, posadowione na stałe

ZT 22/2018

Więcej ZT 22/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 22 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8 m3, posadowione na stałe

ZT/23/2018

Więcej ZT/23/2018
2018-04-10 2028-04-10 PLT 18 23 Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8,5 m3, posadowione na stałe

ZT 71/2017

Więcej ZT 71/2017
2017-11-17 2027-11-17 PLT 17 70 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 m3, posadowione na stałe

ZT 72/2017

Więcej ZT 72/2017
2017-11-17 2027-11-17 PLT 17 71 WEHIKUŁ sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1160 dm3, posadowione na stałe

ZT 74/2017

Więcej ZT 74/2017
2017-11-24 2027-11-24 PLT 17 73 DESTILA s.r.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 70/2017

Więcej ZT 70/2017
2017-11-17 2027-11-17 PLT 17 69 Grupa LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1 000 m3, posadowione na stałe

ZT 73/2017

Więcej ZT 73/2017
2017-11-24 2027-11-24 PLT 17 72 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA Jan Niwa Spółka Komandytowa zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, posadowione na stałe

ZT 83/2017

Więcej ZT 83/2017
2017-12-19 2027-12-19 PLT 17 82 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,9 m3, posadowione na stałe

ZT 82/2017

Więcej ZT 82/2017
2017-12-14 2027-12-14 PLT 17 81 O.Salm & Co GmBH zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4,4 m3, posadowione na stałe

ZT 76/2017

Więcej ZT 76/2017
2017-12-07 2027-12-07 PLT 17 75 Jakub Szydłowski, Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 79/2017

Więcej ZT 79/2017
2017-12-12 2027-12-12 PLT 17 78 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 12 m3, posadowione na stałe

ZT 78/2017

Więcej ZT 78/2017
2017-12-12 2027-12-12 PLT 17 77 EKONSTAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 80 m3, naziemne i podziemne, posadowione na stałe

ZT 80/2017

Więcej ZT 80/2017
2017-12-12 2027-12-12 PLT 17 79 DESTILA s.r.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, posadowione na stałe
do góry