Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3603
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 43/2020

Więcej ZT 43/2020
2020-08-13 2030-08-13 PL T 20 43 Tomasz Pytel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pytel HOLTEC zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 000 dm3, posadowione na stałe

ZT 42/2020

Więcej ZT 42/2020
2020-08-10 2030-08-10 PL T 20 42 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 000 m3, posadowione na stałe

ZT 38/2020

Więcej ZT 38/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 38 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 45 000 m3, posadowione na stałe

ZT 39/2020

Więcej ZT 39/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 39 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

ZT 41/2020

Więcej ZT 41/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 41 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZT 40/2020

Więcej ZT 40/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 40 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 m3, posadowione na stałe

ZT 36/2020

Więcej ZT 36/2020
2020-07-17 2030-07-17 PL T 20 36 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZT 35/2020

Więcej ZT 35/2020
2020-07-17 2030-07-17 PL T 20 35 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. miernik poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DSA-100

BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie

Więcej BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie
2020-07-16 - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10500 dm3 do 17 000 dm3 ..., zainstalowanych na stałe na pojazdach drogowych

ZT 33/2020

Więcej ZT 33/2020
2020-07-13 2030-07-13 PL T 20 33 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZT 32?2020

Więcej ZT 32?2020
2020-07-13 2030-07-13 PL T 20 32 Hubert Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MÓJ DOM Hubert Kołodziejczyk zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZZT 7/2020

Więcej ZZT 7/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 6/2020

Więcej ZZT 6/2020
2020-03-26 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2020

Więcej ZZT 8/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50000 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2020

Więcej ZT 29/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 29 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9400 m3, posadowione na stałe

ZT 30/2020

Więcej ZT 30/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 30 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 250 m3, posadowione na stałe

ZT 27/2020

Więcej ZT 27/2020
2020-06-16 2030-06-16 PL T 20 27 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 19,2 m3, posadowione na stałe

ZT 24/2020

Więcej ZT 24/2020
2020-06-04 2030-06-04 PL T 20 24 BIZNESPROJEKT TOMASZ RZYCHOŃ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 500 dm3 do 2500 dm3, posadowione na stałe

ZT 25/2020

Więcej ZT 25/2020
2020-06-05 2030-06-05 PL T 20 25 BIZNESPROJEKT TOMASZ RZYCHOŃ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 200 dm3 do 1500 dm3, posadowione na stałe

ZT 22/2020

Więcej ZT 22/2020
2020-05-19 2030-05-19 PL T 20 22 TAURON Wytwarzanie S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 21/2020

Więcej ZT 21/2020
2020-05-15 2030-05-15 PL T 20 21 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2200 dm3, posadowione na stałe

ZT 20/2020

Więcej ZT 20/2020
2020-05-12 2030-05-12 PL T 20 20 ZASADA Fabryka Maszyn sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1300 dm3, posadowione na stałe

ZT 19/2020

Więcej ZT 19/2020
2020-05-04 2030-05-04 PL T 20 19 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5,28 m3, posadowione na stałe

ZT 18/2020

Więcej ZT 18/2020
2020-05-04 2030-05-04 PL T 20 18 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5,28 m3, posadowione na stałe

ZT 15/2020

Więcej ZT 15/2020
2020-04-22 2030-04-22 PL T 20 15 "AUTOMACIC SYSTEMS ENGINEERING" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 16/2020

Więcej ZT 16/2020
2020-04-22 2030-04-22 PL T 20 16 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 m3, posadowione na stałe

ZZT 5/2020

Więcej ZZT 5/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 4/2020

Więcej ZZT 4/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 13/2020

Więcej ZT 13/2020
2020-02-21 2030-02-21 PL T 20 13 "KOLWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14,5 m3, posadowione na stałe

ZZT 3/2020

Więcej ZZT 3/2020
2020-02-19 - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry