Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3681
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 2/2020

Więcej ZT 2/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 2 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 25000 dm3, posadowione na stałe

ZT 1/2020

Więcej ZT 1/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 1 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15000 dm3, posadowione na stałe

ZT 3/2020

Więcej ZT 3/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 3 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 10/2019

Więcej ZZT 10/2019
2019-12-20 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 92/2019

Więcej ZT 92/2019
2019-12-19 2029-12-19 PL T 19 92 "PLASTICON POLAND" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 80 m3, posadowione na stałe

ZT 91/2019

Więcej ZT 91/2019
2019-12-16 2029-12-16 PL T 19 91 Jarosław Gumienny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "JARGUZ" Jarosław Gumienny zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 90/2019

Więcej ZT 90/2019
2019-12-13 2029-12-13 PL T 19 90 ZOTTEL TRADE, d.o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 dm3, posadowione na stałe

ZT 89/2019

Więcej ZT 89/2019
2019-12-05 2029-12-05 PL T 19 89 Laser Technology Inc. przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - przyrząd laserowy o nazwie LTI 20/20 TruCAM II

ZT 87/2019

Więcej ZT 87/2019
2019-11-25 2029-11-25 PL T 19 87 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1550 dm3, posadowione na stałe

ZT 88/2019

Więcej ZT 88/2019
2019-11-25 2029-11-25 PL T 19 88 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1540 dm3, posadowione na stałe

ZT 86/2019

Więcej ZT 86/2019
2019-11-22 2029-11-22 PL T 19 86 ZASADA Fabryka Maszyn sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 750 dm3, posadowione na stałe

ZT 85/2019

Więcej ZT 85/2019
2019-11-21 2029-11-21 PL T 19 85 ZOTTEL TRADE, d.o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 84/2019

Więcej ZT 84/2019
2019-11-19 2029-11-19 PL T 19 84 Mettler-Toledo GmbH, Analytical gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy o oznaczeniach Easy D40, D4, D5, D6

ZT 83/2019

Więcej ZT 83/2019
2019-11-18 2029-11-18 PL T 19 83 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 118 m3, posadowione na stałe

ZT 82/2019

Więcej ZT 82/2019
2019-11-14 2029-11-14 PL T 19 82 "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,6 m3, posadowione na stałe

ZT 81/2019

Więcej ZT 81/2019
2019-11-14 2029-11-14 PL T 19 81 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 80/2019

Więcej ZT 80/2019
2019-11-07 2029-11-07 PL T 19 80 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,6 m3, posadowione na stałe

ZT 79/2019

Więcej ZT 79/2019
2019-11-06 2029-11-06 PL T 19 79 NINGBO MASTER INTERNATIONAL TRADE Co. Ltd. beczki metalowe o pojemności nominalnej 30l

ZT 78/2019

Więcej ZT 78/2019
2019-11-06 2029-11-06 PL T 19 78 BEER INVEST sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 dm3, posadowione na stałe

ZMI-CERT.42.96.2019

Więcej ZMI-CERT.42.96.2019
2019-10-25 2029-10-27 - TENZOVAHY s.r.o. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych VM 1.2 i VM 2.2

ZZT 9/2019

Więcej ZZT 9/2019
2019-10-08 - "EKONSTAL" sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 60 m3 posadowione na stałe

ZT 77/2019

Więcej ZT 77/2019
2019-10-09 2029-10-09 PL T 19 77 KOLWIN sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 9500 dm3, 17000 dm3, 20000 dm3 posadowione na stałe

ZT 75/2019

Więcej ZT 75/2019
2019-10-09 2029-10-09 PL T 19 75 KB Pomorze sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 6930 m3, posadowione na stałe

ZT 74/2019

Więcej ZT 74/2019
2019-10-09 2029-10-09 PL T 19 74 KB Pomorze sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3850 m3, posadowione na stałe

ZT 76/2019

Więcej ZT 76/2019
2019-10-09 2029-10-09 PL T 19 76 KB Pomorze sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2380 m3, posadowione na stałe

ZT 73/2019

Więcej ZT 73/2019
2019-09-30 2029-09-30 PL T 19 73 BROWAMATOR sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 520 dm3, posadowione na stałe

ZT 72/2019

Więcej ZT 72/2019
2019-09-26 2029-09-26 PL T 19 72 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 25m3, posadowione na stałe

ZT 71/2019

Więcej ZT 71/2019
2019-09-19 2029-09-19 PL T 19 71 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 11m3, posadowione na stałe

ZT 70/2019

Więcej ZT 70/2019
2019-09-13 2029-09-13 PL T 19 70 Spomasz Zamość S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, posadowione na stałe

ZT 68/2019

Więcej ZT 68/2019
2019-09-09 2029-09-09 PL T 19 68 "AMBRA" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 55 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry