Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 66/2018


Nr decyzji
ZT 66/2018
Znak zatwierdzenia typu
PL T 18 66
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.
Kod
22-400
Miasto
Zamość
Ulica
ul. Szczbrzeska 19
Kraj
Polska
Data wydania
2018-11-07
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2028-11-07
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry