Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Masy

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Masy realizuje zadania z zakresu pomiarów odwołujących się pośrednio lub bezpośrednio do jednostki pomiarowej masy. Laboratorium utrzymuje państwowy wzorzec jednostki miary masy, którym jest prototyp kilograma nr 51 będący w spójności pomiarowej z międzynarodowym wzorcem masy należącym do BIPM.

Laboratorium  prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz usługowe w celu przekazania jednostki miar w następujących dziedzinach: wagi nieautomatyczne i automatyczne oraz wzorce masy najwyższych rzędów, manometry i wzorce ciśnienia gazów i olei, twardościomierze i wzorce twardości w normatywnych i nienormatywnych skalach twardości, siłomierze zarówno dla procesu ściskania jak i rozciągania, momentomierze, klucze dynamometryczne, gęstościomierze, wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia takich, jak wzorce gęstości i napięcia powierzchniowego, analizatory wydechu.

Laboratorium realizuje ponadto zadania Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID w procesie ich legalizacji pierwotnej i ponownej.

Zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów masy, siły, twardości i gęstości;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie wzorców i przyrządów pomiarowych;
  • prowadzenie badań legalizacyjnych wag nieautomatycznych i automatycznych w ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości masy, siły, twardości i gęstości wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu kompetencji laboratorium, w tym prowadzenie szkoleń m.in. dla terenowej służby miar;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii masy.

Pracownie

Kontakt do Laboratorium

Publikacje

"Krajowe porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (Pracownia Analizatorów Wydechu)

"Wodne roztwory wzorcowe etanolu do wzorcowania analizatorów wydechu sporządzane metodą wagową" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (Pracownia Analizatorów Wydechu)

do góry