Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Masy

Autor : Andrzej Hantz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Laboratorium Masy dwa srebrne odważniki stojące na podstawie, zamknięte w szkalnym kloszu.

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Masy realizuje zadania, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do jednostki miary masy. Laboratorium utrzymuje państwowy wzorzec jednostki miary masy, prototyp kilograma nr 51 spójny z międzynarodowym wzorcem masy, należącym do BIPM.

Laboratorium realizuje zadania związane z pomiarami: masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, ciśnienia, siły, twardości, gęstości ciał stałych i cieczy, napięcia powierzchniowego cieczy, lepkości cieczy, objętości statycznej i stężenia masowego etanolu. Świadczy usługi w zakresie wzorcowania, m.in. wzorców masy klas dokładności E1, E2, F1, F2, i M1, oraz obciążników, gęstościomierzy zbożowych, wag nieautomatycznych, automatycznych, ciśnieniomierzy (wzorców ciśnienia), twardościomierzy i wzorców twardości Rockwella, Brinella, Vickersa i Knoopa oraz twardościomierzy (do gumy i tworzyw sztucznych) Shore’a, siłomierzy i maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych, momentomierzy, kluczy dynamometrycznych, gęstościomierzy oscylacyjnych, areometrów, piknometrów, wag hydrostatycznych, wiskozymetrów, kubków wypływowych, kolb szklanych i metalowych, pipet laboratoryjnych, biuret, cylindrów i analizatorów wydechu. W Laboratorium są wytwarzane, certyfikowane i wzorcowane następujące ciekłe materiały odniesienia: gęstości, napięcia powierzchniowego i lepkości.

Ponadto Laboratorium realizuje zadania Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań, związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID w procesie ich legalizacji pierwotnej i ponownej.

Zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla ww. pomiarów;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie wzorców i przyrządów pomiarowych;
  • prowadzenie badań legalizacyjnych wag nieautomatycznych i automatycznych w ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości masy, ciśnienia, siły, twardości, gęstości, lepkości i objętości statycznej, wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu kompetencji laboratorium, w tym prowadzenie szkoleń m.in. dla terenowej służby miar;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii masy.

Pracownie

Kontakt do Laboratorium


Publikacje

Miniatura okładki Przewodnika po dziedzinie "Masa" - okładka w kolorze pomarańczowym. Przewodnik GUM - dziedzina: MASA i wielkości pochodne
Na zdjęciu miniaturowym: porównania na stanowisku pomiarowym analizatorów wydechu "Krajowe porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)
Miniatura - schemat stanowiska wodnych roztworów wzorcowych etanolu "Wodne roztwory wzorcowe etanolu do wzorcowania analizatorów wydechu sporządzane metodą wagową" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)
   
do góry