Nawigacja

Kontakt

Kontakt

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
NIP: 525-10-08-361
tel.:  22 581 93 99 (centrala), 22 620 02 41
fax:  22 581 93 92
e-mail: gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar jest czynny w godz. 8:00-16:00.

Informujemy, że recepcja i Punkt Obsługi Klienta (POK) pracują w godzinach 7:45-16:15. POK przyjmuje i wydaje przyrządy pomiarowe w godz. 7:45-16:15, z wyłączeniem listy przyrządów, które przyjmowane są wyłącznie w godz. 8:00-16:00.

- Mapka i instrukcje dojazdu do Głównego Urzędu Miar znajdują się tutaj.

- Pakiet logo GUM w różnych formatach można pobrać w tym miejscu

Poniżej znajduje się wykaz kontaktów i spraw pozostających w kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych w Głównym Urzędzie Miar.

Metrologia Prawna i Certyfikacja

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne

Akustyka i Drgania

Czas i Częstotliwość

Chemia

Długość

Elektryczność i Magnetyzm

Fotometria i Radiometria

Masa

Promieniowanie Jonizujące

Przepływy

Termometria

Współpraca naukowo-badawcza

Kariera

Transfer i popularyzacja wiedzy

 

Zakres spraw (odpowiedzialna komórka)

Pracownik do kontaktów

Dane kontaktowe

Recepcja

 

tel.: 22 581 93 99 lub 22 620 02 41

Kancelaria główna

Przyjmowanie korespondencji

 

 

tel.: 22 581 91 59

e-mail: gum@gum.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta (POK)

Punkt odbioru przesyłek, przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych

 

tel.: 22 581 94 91

Dostęp do informacji publicznej

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18 lub
       22 581 95 31

e-mail: a.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Skargi i wnioski,

Petycje

 

Tomasz Papis
główny specjalista

tel.: 22 581 90 09
      

e-mail: t.papis@gum.gov.pl

bdg@gum.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z prawem, anonimowe pismo nie będzie rozpatrywane.

Kontakty z mediami

(Biuro Strategii)


Sebastian Margalski
Naczelnik Wydziału Promocji Metrologii i Probiernictwa

tel.: 22 581 95 21

e-mail: s.margalski@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Przedstawicieli mediów zachęcamy do przesyłania pytań drogą mailową. 

Patronaty Prezesa GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: a.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Do wniosków o udzielenie patronatu prosimy dołączyć formularz dostępny na bip.gum.gov.pl

Redakcja BIP GUM

(Biuro Strategii)

Agnieszka Goszczyńska
główny specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: a.goszczynska@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Redakcja strony internetowej GUM

(Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz
starszy specjalista

tel.: 22 581 95 18

e-mail: a.zeberkiewicz@gum.gov.pl

strategia@gum.gov.pl

Metrologia prawna i certyfikacja

Informacje dotyczące:    
  • zatwierdzenia typu przyrządu pomiarowego,

sekretariat Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej (ZMI)

tel.: 22 581 93 93
e-mail: zmi@gum.gov.pl
  • legalizacji przyrządów pomiarowych,
  • wydawania upoważnień Prezesa GUM do legalizacji
  • wydawania zezwoleń na prowadzenie warsztatów - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów cyfrowych,
  • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności - instalacja, naprawa i sprawdzanie tachografów samochodowych,
  • tworzenia punktów legalizacyjnych,
  • tworzenia punktów probierczych.


sekretariat Biura Służby Miar

tel.: 22 581 92 68

e-mail: bsm@gum.gov.pl

Towary paczkowane

 

Andrzej Czechowski
z-ca dyrektora Biura Służby Miar

tel.: 22 581 95 04

e-mail: towpacz@gum.gov.pl

Tachografy – wydawanie zaświadczeń i organizacja egzaminów, ewidencja warsztatów (dane techników)

 

Biuro Służby Miar

tel.: 22 581 92 68
e-mail: gum@gum.gov.pl

Informacje dotyczące wydawania potwierdzeń dla kas rejestrujących


sekretariat ZMI

tel. 22 581 93 93;
e-mail: zmi@gum.gov.pl

Informacje dotyczące:

  • działania Jednostki Notyfikowanej nr 1440,
  • procedur oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie Dyrektyw MID oraz NAWI.

sekretariat ZMI

 

tel.: 22 581 93 93

e-mail: zmi@gum.gov.pl

Laboratoria GUM - usługi metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy)

Samodzielne Laboratorium Akustyki
i Drgań

Kierownik Laboratorium
dr inż. Danuta Dobrowolska

Urszula Bembenek
sekretariat

tel.: 22 581 91 36
e-mail: d.dobrowolska@gum.gov.pl

tel.: 22 581 94 15
e-mail: acoustics@gum.gov.pl

Pracownia Akustyki

Kierownik Pracowni
dr inż. Danuta Dobrowolska
tel.: 22 581 91 36
e-mail: d.dobrowolska@gum.gov.pl            acoustics@gum.gov.pl
  Aleksandra Młyńska tel.: 22 581 94 45
e-mail: a.mlynska@gum.gov.pl
  Mirosław Wiater tel.: 22 581 94 88
e-mail: w.wiater@gum.gov.pl

Pracownia Drgań

Kierownik Pracowni
Joanna Kolasa
tel.: 22 581 92 07
e-mail: j.kolasa@gum.gov.pl          
  dr inż. Zbigniew Siejda tel.: 22 581 94 15
e-mail: z.siejda@gum.gov.pl
  Urszula Bembenek tel.: 22 581 94 15
e-mail: u.bembenek@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Czasu

Kierownik Laboratorium
dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: time@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Atomowych i Transferu Czasu


dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: a.czubla@gum.gov.pl

Pracownia Wzorcowań i Rozwoju Technologii Atomowych


dr Albin Czubla

tel.: 22 581 91 56,
e-mail: a.czubla@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Chemii

Kierownik Laboratorium
dr Joanna Dumańska

tel.: 22 581 92 01; fax: 22 581 93 95

e-mail: j.dumanska@gum.gov.pl

 

Sekretariat
- Marzena Gawrych

tel.: 22 581 92 01

e-mail: chemistry@gum.gov.pl

Pracownia Analizy Gazów

Kierownik Pracowni
Dariusz Cieciora

tel.: 22 581 94 39

e-mail: d.cieciora@gum.gov.pl;
 

  Agnieszka Hys

tel.: 22 581 93 60

e-mail: a.hys@gum.gov.pl

  Piotr Kolasiński

tel.: 22 581 94 39

e-mail: p.kolasinski@gum.gov.pl
  Magdalena Kowalczyk

tel.: 22 581 94 39

e-mail: m.kowalczyk@gum.gov.pl

  Anna Lis

tel.:  22 581 9412

e-mail: a.lis@gum.gov.pl

  Grzegorz Ochman

tel.: 22 581 94 39

e-mail: g.ochman@gum.gov.pl

  Krzysztof Tworek

tel.: 22 581 9360

e-mail: k.tworek@gum.gov.pl

Pracownia Analiz Elektrochemicznych

Kierownik Pracowni
dr Władysław Kozłowski

tel. 22 581 91 52

e-mail: w.kozlowski@gum.gov.pl;
 

  Elżbieta Dobrzańska tel. 22 581 93 50
e-mail: e.dobrzanska@gum.gov.pl;
  Andrzej Łącz tel. 22 581 93 50
e-mail: a.lacz@gum.gov.pl
  Monika Pawlina tel. 22 581 92 61
e-mail: m.pawlina@gum.gov.pl
  Agnieszka Świetlikowska tel. 22 581 92 25
e-mail: a.swietlikowska@gum.gov.pl

Pracownia Analiz Nieorganicznych

Kierownik Pracowni
dr Anna Pietrzak

tel. 22 581 94 54

e-mail: a.pietrzak@gum.gov.pl

  Beata Warzywoda tel. 22 581 95 60
e-mail: b.warzywoda@gum.gov.pl
  dr Agnieszka Zoń tel. 22 581 95 60
e-mail: a.zon@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Długości


Kierownik Laboratorium
Dariusz Czułek

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: d.czulek@gum.gov.pl,
length@gum.gov.pl

 

 
Sekretariat
Katarzyna Jaskłowska

tel.: 22 581 95 43,
e-mail: katarzyna.jasklowska@gum.gov.pl

Pracownia Długości


Kierownik Pracowni
Robert Szumski

tel.: 22 581 93 32,
e-mail: r.szumski@gum.gov.pl

 
Arkadiusz Stelmaszczuk

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: a.stelmaszczuk@gum.gov.pl

 
Adriana Mazurek

tel.: 22 581 94 24,
e-mail: a.mazurek@gum.gov.pl

 
Michał Kalenik

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: m.kalenik@gum.gov.pl

  Joanna Przybyłek

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: j.przybylek@gum.gov.pl

 
Małgorzata Wójcik

tel.: 22 581 92 04,
e-mail: m.wojcik@gum.gov.pl

Pracownia Kąta


Kierownik Pracowni
Joanna Przybylska

tel.: 22 581 95 58,
e-mail: j.przybylska@gum.gov.pl

 
Katarzyna Nicińska

tel.: 22 581 94 84,
e-mail: k.nicinska@gum.gov.pl

 
Beata Sokołowska

tel.: 22 581 95 01,
e-mail: b.sokolowska@gum.gov.pl

 
Teresa Szenk

tel.: 22 581 95 17,
e-mail: teresa.szenk@gum.gov.pl

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych


Kierownik Pracowni
Piotr Sosinowski

tel.: 22 581 95 07,
e-mail: p.sosinowski@gum.gov.pl

  Mariusz Wiśniewski tel.: 22 581 91 48,
e-mail: m.wisniewski@gum.gov.pl
 
Adam Wójtowicz

tel.: 22 581 91 48,
e-mail: a.wojtowicz@gum.gov.pl

 
Łukasz Ślusarski

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: l.slusarski@gum.gov.pl

 
Bartosz Misztal

tel.: 22 581 93 18,
e-mail: b.misztal@gum.gov.pl

Pracownia Taksometrów i Tachografów


Kierownik Pracowni
Artur Trościanko

tel. 22 581 94 96,
e-mail: a.troscianko@gum.gov.pl
     

Samodzielne Laboratorium
Elektryczności i Magnetyzmu


Kierownik
Jerzy Szutkowski

 

tel.: 22 581 92 82

e-mail: j.szutkowski@gum.gov.pl

 
Sekretariat

tel.: 22 581 92 41
e-mail: electricity@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Wielkości Elektrycznych
 

Kierownik Pracowni
Edyta Dudek

tel.: 22 581 94 62

e-mail: e.dudek@gum.gov.pl

 

Dorota Domańska-Myśliwiec

tel.: 22 581 93 02

e-mail: d.domanska@gum.gov.pl

  Robert Jasiński

tel.: 22 581 95 25

e-mail.: r.jasinski@gum.gov.pl

  Marcin Orzepowski 

tel.: 22 581 93 02

e-mail.: m.orzepowski@gum.gov.pl
  Lidia Snopek

tel.: 22 581 95 42

e-mail.: l.snopek@gum.gov.pl

Pracownia Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości

Kierownik Pracowni
Paweł Zawadzki

tel. 22 581 9151
e-mail: p.zawadzki@gum.gov.pl,
  Patryk Bruszewski tel. 22 581 92 42
e-mail: p.bruszewski@gum.gov.pl
  Jolanta Jursza tel. 22 581 93 53
e-mail: j.jursza@gum.gov.pl
  Maciej Koszarny tel. 22 581 94 98
e-mail: m.koszarny@gum.gov.pl
  Adam Tatar tel. 22 581 92 42
e-mail: a.tatar@gum.gov.pl
  Adam Ziółek tel. 22 581 93 53
e-mail: a.ziolek@gum.gov.pl

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych

Kierownik Pracowni
Grzegorz Sadkowski
tel. 22 581 94 60
e-mail: g.sadkowski@gum.gov.pl
  Leszek Kotkiewicz tel. 22 581 93 28
e-mail: l.kotkiewicz@gum.gov.pl
  Bogusław Pączek tel. 22 581 93 28
b.paczek@gum.gov.pl
  Andrzej Tomaszewski tel. 22 581 93 04
e-mail: a.tomaszewski@gum.gov.pl
  Henryk Wysocki tel. 22 581 93 04
e-mail: h.wysocki@gum.gov.pl

Pracownia Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego
i Kompatybilności Elektromagnetycznej


Kierownik Pracowni
Łukasz Usydus

tel. 22 581 9503
e-mail: l.usydus@gum.gov.pl
  Henryk Kołtuniak tel. 22 581 94 55
e-mail: h.koltuniak@gum.gov.pl
  Paweł Młodziejewski tel. 22 581 94 19
e-mail: p.mlodziejewski@gum.gov.pl
  Arkadiusz Podgórni tel. 22 581 94 52
e-mail: a.podgorni@gum.gov.pl
  Marcin Wojciechowski tel. 22 581 93 03
e-mail: m.wojciechowski@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Fotometrii
i Radiometrii


Kierownik Laboratorium
Łukasz Litwiniuk

tel. 22 581 92 95,
e-mail: radiation@gum.gov.pl

 

Pracownia Wzorców Spektrofotometrycznych


Kierownik Pracowni
Jolanta Gębicka

tel.: 22 581 9311,
e-mail: j.gebicka@gum.gov.pl
 
Iwona Grzegrzółka

tel.: 22 581 92 59,
e-mail: i.grzegrzolka@gum.gov.pl

 
Izabela
Jurgo-Falkowska

tel.: 22 581 93 71,
e-mail: i.jurgo@gum.gov.pl

 
Adam Żórawski

tel.: 22 581 92 15,
e-mail: a.zorawski@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Fotometrycznych
i Radiometrycznych


Kierownik Pracowni
Grzegorz Szajna

tel.: 22 581 94 46,
e-mail: g.szajna@gum.gov.pl
 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy
do spraw Wzorców Barwy


Koordynator
Sylwia Górnik

tel.: 22 581 94 36,
e-mail: s.gornik@gum.gov.pl
 
Alicja Zydorowicz

tel. 22 581 94 95,
e-mail: a.zydorowicz@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Masy


Kierownik Laboratorium
Wojciech Wiśniewski

tel. 22 581 95 47
e-mail: mass@gum.gov.pl

Pracownia Wag i Wzorców Masy

Kierownik Pracowni
Wojciech Wiśniewski


tel. 22 581 92 16
e-mail: w.wisniewski@gum.gov.pl

Pracownia Ciśnienia 

tel. 22 581 92 00
 

Pracownia Siły i Twardości

Wojciech Wiśniewski


tel. 22 581 95 47
e-mail: w.wisniewski@gum.gov.pl

Pracownia Gęstości i Lepkości


Kierownik Pracowni
Elżbieta Lenard

 

tel.: 22 581 94 10

e-mail: e.lenard@gum.gov.pl
 
Ewa Malejczyk

tel.: 22 581 90 10
e-mail: e.malejczyk@gum.gov.pl

 
Izabela Cękiel

tel.: 22 581 91 46
e-mail: i.cekiel@gum.gov.pl

  Lidia Małek l.malek@gum.gov.pl

Pracownia Analizatorów Wydechu


Kierownik Pracowni
dr inż Jolanta Wasilewska

 

tel.: 22 581 95 56
e-mail: j.wasilewska@gum.gov.pl

 
Piotr Janko

tel.: 22 581 92 67;
e-mail: p.janko@gum.gov.pl

 
Michał Nawotka

tel.: 22 581 93 35;
e-mail: m.nawotka@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium
Promieniowania Jonizującego

Kierownik Laboratorium
dr Adrian Knyziak

tel.: 22 581 93 58

e-mail: a.knyziak@gum.gov.pl

radiology@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Promieniowania Gamma
 

Michał Derlaciński

tel. 22 581 95 22

e-mail: m.derlacinski@gum.gov.pl

Pracownia Wzorców Promieniowania Rentgenowskiego

Adrian Knyziak

tel.: 22 581 93 58

e-mail: a.knyziak@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Przepływów


Kierownik Laboratorium
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06,
e-mail: flow@gum.gov.pl;

a.urbanowicz@gum.gov.pl
 

Pracownia Pomiarów Przepływu Cieczy,
Objętości Statycznej i Pomiarów Ciepła


Kierownik
dr Adam Urbanowicz

tel.: 22 581 93 06
e-mail: a.urbanowicz@gum.gov.pl
 

przepływ cieczy innych niż woda
Stanisław Kowalczyk

tel.: 22 581 93 25
e-mail: s.kowalczyk@gum.gov.pl

 

przepływ wody
Honorata Czerwińska

tel.: 22 581 94 65
e-mail: h.czerwinska@gum.gov.pl

  Wiesław Gosk

tel.: 22 581 93 23
e-mail: w.gosk@gum.gov.pl

  Feliks Grochocki

tel.: 22 581 94 65
e-mail: f.grochocki@gum.gov.pl

  Paweł Pożarowszczyk

tel.: 22 581 93 21
e-mail:  p.pozarowszczyk@gum.gov.pl

 

objętość statyczna
Aleksander Harasimowicz

tel.: 22 581 95 26
e-mail: a.harasimowicz@gum.gov.pl

 

pomiary ciepła
Grzegorz Hrycaj

tel.: 22 581 95 79
e-mail: g.hrycaj@gum.gov.pl

 
Wojciech Pawlak

tel.: 22 581 95 79
e-mail: w.pawlak@gum.gov.pl

Pracownia Pomiarów Przepływu Gazu


Kierownik Pracowni
Arkadiusz Zadworny

tel.: 22 581 93 19
e-mail: a.zadworny@gum.gov.pl

 
Artur Łukasiak

tel.: 22 581 94 47
e-mail: a.lukasiak@gum.gov.pl

 
Małgorzata Pankowska

tel.: 22 581 92 80
e-mail: m.pankowska@gum.gov.pl

 
Jakub Wildner

tel.: 22 581 93 22
e-mail: j.wildner@gum.gov.pl

Samodzielne Laboratorium Termometrii


Kierownik Laboratorium
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: r.jarosz@gum.gov.pl

 

  Sekretariat
- Marzena Gawrych
tel.: 22 581 92 01, fax: 22 581 93 95,
e-mail: thermometry@gum.gov.pl

Pracownia Termometrii

Kierownik Pracowni
Marek Kozicki

tel.: 22 581 94 32,
e-mail: m.kozicki@gum.gov.pl;

 
Barbara Wiśniewska

tel.: 22 581 95 94,
e-mail: b.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Stefan Wiśniewski

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: s.wisniewski@gum.gov.pl;

 
Emil Burcon

tel.: 22 581 91 15,
e-mail: e.burcon@gum.gov.pl;

 
Katarzyna Kur

tel.: 22 581 95 11,
e-mail: k.kur@gum.gov.pl;

 
Marcin Rybicki

tel.: 22 581 93 38,
e-mail: m.rybicki@gum.gov.pl;

Pracownia Wilgotności


Kierownik Pracowni
Rafał Jarosz

tel.: 22 581 94 35,
e-mail: rafal.jarosz@gum.gov.pl;

 
Iwona Wiśniewska

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: i.wisniewska@gum.gov.pl;

 
Martyna Zagożdżon

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: m.zagozdzon@gum.gov.pl;

 
Mariola Krawczyk

tel.: 22 581 91 47,
e-mail: m.krawczyk@gum.gov.pl;

Współpraca naukowo-badawcza

EMPIR (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii)

 

dr Patrycja Ruśkowska

Biuro Strategii

tel.: 22 581 92 93

e-mail: p.ruskowska@gum.gov.pl

emrp.info@gum.gov.pl 

     

Kariera

Praca i staże w GUM

 

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

tel.: 22 581 93 84

e-mail: kadry@gum.gov.pl

Transfer i popularyzacja wiedzy

Seminaria w GUM, Wydawnictwa GUM
(Biuro Strategii)

dr Paweł Fotowicz

tel. 22 581 94 37
e-mail: p.fotowicz@gum.gov.pl

Szkolenia metrologiczne
(Biuro Dyrektora Generalnego)

 

Monika Oryga – główny specjalista

tel.: 22 581 94 14

e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

Zwiedzanie historycznej kolekcji przyrządów pomiarowych
(Biuro Strategii)

 

Kaja Drąg – główny specjalista

tel.: 22 581 90 71

e-mail: zbiory@gum.gov.pl

Redakcja Biuletynu GUM „Metrologia i Probiernictwo”
(Biuro Strategii)

Adam Żeberkiewicz
– sekretarz redakcji

tel.: 22 581 95 18

e-mail: biuletyn@gum.gov.pl

Biblioteka (Biuro Strategii)

 

Teresa Balcerzak – główny specjalista

tel.: 22 581 91 50

e-mail: biblio@gum.gov.pl

 

Istnieje również możliwość przesłania pytania przez poniższy formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy

6 - 3 = *
do góry