Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1024
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 2/2018

Więcej UPL 2/2018
2018-01-25 2021-01-07 taksometry elektroniczne WOMAR WOJCIECH MARCOL ul. Jana Brożka 11, 41-800 Zabrze

UPL 1/2018

Więcej UPL 1/2018
2018-01-19 2021-02-04 wodomierze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Wolności 29, 39-300 Mielec

UPL 23/2017

Więcej UPL 23/2017
2017-12-14 2020-12-21 taksometry elektroniczne "WoTax" Wojciech Trzasko Stanisławowo, ul. Olmoncka 5, 15-604 Białystok

UPL 22/2017

Więcej UPL 22/2017
2017-11-21 2020-11-21 wodomierze Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica

UPL 20/2017

Więcej UPL 20/2017
2017-11-21 2021-01-05 wodomierze "Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin

UPL 21/2017

Więcej UPL 21/2017
2017-11-21 2020-12-31 taksometry elektroniczne SKF-Systemy Kas Fiskalnych Piotr Nowak; ZiL; SKF-Grupa ZiL ul. Sarmacka 14, 30-711 Kraków

UPL 19/2017

Więcej UPL 19/2017
2017-11-21 2021-01-04 przetworniki przepływu "Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin

UPL 18/2017

Więcej UPL 18/2017
2017-11-06 2020-11-24 wodomierze Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Wolności 225, 41-800 Zabrze

UPL 17/2017

Więcej UPL 17/2017
2017-10-06 2020-10-19 pary czujników temperatury Zakład Usługowo - Handlowy "REM KĘPNO" - sp. z o.o. ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

UPL 14/2017

Więcej UPL 14/2017
2017-09-29 2020-10-07 wodomierze Miejskie Wodociągi sp. z o.o. ul. Pl. Piastowski 27 A, 89-600 Chojnice

Wybierz Strony

do góry