Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1063
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 43/2018

Więcej UPL 43/2018
2018-09-28 2021-10-09 wagi nieautomatyczne Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych "Torfbud" Dawid Szopa ul. Kopernika 6, 41-500 Chorzów

UPL 41/2018

Więcej UPL 41/2018
2018-09-18 2021-12-12 wodomierze "WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Białostocka 77, 16-010 Wasilków

UPL 39/2018

Więcej UPL 39/2018
2018-09-07 2021-09-12 wodomierze "WODOMIERZE" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Słomków Suchy 43, 98-285 gm. Wróblew

UPL 36/2018

Więcej UPL 36/2018
2018-08-28 2021-09-04 gazomierze ZAKŁAD APARATURY POMIAROWEJ MONIKA BIEROŃSKA ul. Gandora 21, 43-512 Bestwinka

UPL 37/2018

Więcej UPL 37/2018
2018-09-03 2021-09-09 liczniki energii elektrycznej FUH REDS Arkadiusz Olszewski ul. Generała Ryszarda Kuklińskiego 14, 08-110 Siedlce

UPL 38/2018

Więcej UPL 38/2018
2018-09-03 2021-09-10 liczniki energii elektrycznej ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość

UPL 33/2018

Więcej UPL 33/2018
2018-08-07 2021-11-25 przeliczniki do gazomierzy PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wspólna 19, Ignatki, 16 - 001 Kleosin

UPL 35/2018

Więcej UPL 35/2018
2018-08-22 2021-09-01 wagi nieautomatyczne WAGI WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. ul. Śląska 18, 62 - 040 Puszczykowo

UPL 32/2018

Więcej UPL 32/2018
2018-08-06 2021-08-11 liczniki energii elektrycznej "ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Żurawia 4, 44 - 114 Gliwice

UPL 29/2018

Więcej UPL 29/2018
2018-07-10 2018-09-07 przetworniki przepływu WODOMIERZE Sp. z o.o. Słomków Suchy 43, 98-285 Wróblew

Wybierz Strony

do góry