Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1088
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 14/2019

Więcej UPL 14/2019
2019-01-16 2022-03-14 przetworniki przepływu Kamstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

UPL 13/2019

Więcej UPL 13/2019
2019-01-16 2022-01-24 przeliczniki wskazujące Kamstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

UPL 12/2019

Więcej UPL 12/2019
2019-01-16 2022-06-08 pary czujników temperatury Kamstrup sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

UPL 6/2019

Więcej UPL 6/2019
2019-01-09 2022-01-20 wodomierze Zakład Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Tatrzańska 1, 71-474 Szczecin

UPL 2/2019

Więcej UPL 2/2019
2019-01-07 2022-01-20 wodomierze WODOMIERZE Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 101A, 98-200 sieradz

UPL 7/2019

Więcej UPL 7/2019
2019-01-11 2019-01-16 taksometry elektroniczne "WOJMAR" Firma Handlowo Usługowa - Wojciech Kokoszkiewicz Woskrzenice Duże 21 A, 21-500 Biała Podlaska

UPL 4/2019

Więcej UPL 4/2019
2019-01-07 2022-01-08 przeliczniki wskazujące Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Siemieńskiego 4, 02-106 Warszawa

UPL 5/2019

Więcej UPL 5/2019
2019-01-07 2022-01-08 pary czujników temperatury Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Siemieńskiego 4, 02-106 Warszawa

UPL 3/2019

Więcej UPL 3/2019
2019-01-07 2022-01-08 przetworniki przepływu Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Siemieńskiego 4, 02-106 Warszawa

UPL 57/2018

Więcej UPL 57/2018
2018-12-21 2022-01-07 przetworniki przepływu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 114 a, 20-445 Lublin

Wybierz Strony

do góry