Nawigacja

kilogram

kilogram

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

masa → kilogram → kg

Obecna definicja

jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres

Nowa, proponowana definicja

Kilogram, oznaczenie kg, to jednostka masy SI. Jest ona zdefiniowana poprzez ustaloną wartość liczbową stałej Plancka h, wynoszącą 6,626 070 015∙10-34, wyrażoną w jednostce J∙s, która jest równa kg∙m2∙s-1, przy czym metr i sekunda określone są poprzez c i ∆νCs

waga watta w amerykańskim instytucie metrologii NISTfot. NIST


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry