Nawigacja

Opracowanie metody produkcji jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości dla oznaczania bakterii grupy Coli w wodzie pitnej

Opracowanie metody produkcji jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości dla oznaczania bakterii grupy Coli w wodzie pitnej

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Celem pracy byłoby opracowanie na drodze eksperymentu badawczego metody produkcji obiektu badań biegłości / porównań międzylaboratoryjnych. Opracowanie metody bazowałoby na zasadach produkcji materiałów odniesienia, wynikających z normy ISO 17034 oraz wymagań stawianych obiektom PT/ILC, wynikających z ISO/IEC 17043. 


Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w obszarze badań wyrobów do spożycia przez ludzi - w tym żywności

Temat główny: Przygotowanie / produkcja jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Katarzyna Szymańska
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
katarzyna.szymanska@gum.gov.pl

do góry