Nawigacja

„Opracowanie i wdrożenie metod sprawdzeń bieżących urządzeń ultrasonograficznych celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Opracowanie i wdrożenie metod sprawdzeń bieżących urządzeń ultrasonograficznych celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Celem pracy byłoby opracowanie na drodze eksperymentu badawczego metod pomiarowych, dotyczących sprawdzeń ultrasonograficznych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Opracowanie metod bazowałoby na zasadach wynikających z normy ISO/IEC 17025 w zakresie wdrażania metod, tj. określenia źródła spójności pomiarowej, walidacja metod, wyznaczenie niepewności pomiaru.


Rodzaj: praca inż., mgr

Podobszar: Nadzór metrologiczny nad wyrobami medycznymi z funkcją pomiarową

Temat główny: Wyroby medyczne z funkcją pomiarową, bazującą na pomiarach akustycznych

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Danuta Dobrowolska
Laboratorium Akustyki i Drgań
danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

do góry