Nawigacja

Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących rezonansu magnetycznego celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących rezonansu magnetycznego celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Celem pracy byłoby opracowanie na drodze eksperymentu badawczego metody pomiarowej, dotyczącej sprawdzeń urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Opracowanie metody bazowałoby na zasadach wynikających z normy ISO/IEC 17025 w zakresie wdrażania metod, tj. określenia źródła spójności pomiarowej, walidacji metody (w tym określenia chech charakterystycznych metody), wyznaczenia niepewności pomiaru.


Rodzaj: praca inż., mgr

Podobszar: Nadzór metrologiczny nad wyrobami medycznymi z funkcją pomiarową

Temat główny: Wyroby medyczne z funkcją pomiarową, bazujące na pomiarach elektrycznych, nieelektrycznych, przeprowadzanych metodami elektrycznymi i magnetycznymi

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Katarzyna Szymańska
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
katarzyna.szymanska@gum.gov.pl

do góry