Nawigacja

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

Autor : Anna Łukaszewska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Nadzór metrologiczny nad wyrobami medycznymi z funkcją pomiarową

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową, bazujących na pomiarach elektrycznych, nieelektrycznych metodami elektrycznymi i magnetycznymi

  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących urządzeń do elektrokardiografii oraz defibliratorów celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia
  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących rezonansu magnetycznego celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazującą na pomiarach akustycznych

  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących ultrasonografia celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazującą na pomiarach fotometrycznych i radiometrycznych

  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących sprzętu do rehabilitacji wykorzystującego promieniowanie laserowe celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia
  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących sprzętu do rehabilitacji wykorzystującego podczerwień celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazujące na pomiarach masy i ciśnienia

  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących pomp infuzyjne oraz analizatorów przepływów gazów celem monitorowania jakości świadczonych usług medycznych w jednostkach służby zdrowia

Wyroby medyczne z funkcją pomiarową bazujące na reakcjach chemicznych

  • Opracowanie i wdrożenie metody sprawdzeń bieżących glukometrów celem realizowania właściwej insulinoterapii

 

Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne w obszarze badań wyrobów do spożycia przez ludzi - w tym żywności

Przygotowanie / produkcja jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości

  • Opracowanie metody produkcji jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości dla oznaczania zafałszowania miodów polegające na dodatku cukru trzcinowego i kukurydzianego
  • Opracowanie metody produkcji jednorodnych i stabilnych obiektów badań biegłości dla oznaczania bakterii grupy Coli w wodzie pitnej
do góry