Nawigacja

Wzorce optyczne do pomiarów geodezyjnych

Wzorce optyczne do pomiarów geodezyjnych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Wynalezienie nowych metod pomiarowych, umożliwiających bezwzględne pomiary odległości kompensujące warunki środowiskowe: np. wykorzystanie syntezera częstotliwości optycznych, wykorzystanie interferometrii wielofalowej itp. Wynalezione przyrządy pomiarowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do bardzo dokładnego wyznaczenia baz drogowych, które będą wzorcami np. dla kalibracji odbiorników GPS.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Metrologia dużych obiektów i odległości

Temat główny: Dokładne pomiary odległości rzędu km

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

tel.: 22 581 95 43

do góry