Nawigacja

Wykorzystanie matryc aparatów cyfrowych do szybkich pomiarów rozkładu powierzchniowego natężenia napromieniowania różnych przekrojów wiązki promieniowania optycznego

Wykorzystanie matryc aparatów cyfrowych do szybkich pomiarów rozkładu powierzchniowego natężenia napromieniowania różnych przekrojów wiązki promieniowania optycznego

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

1) Dobór i kalibracja aparatu fotograficznego (matrycy) w jednostkach względnych natężenia napromienienia na fotografowanej płaszczyźnie (odbiciu wiązki światła na powierzchni płytki światłodzielącej);
2) Wyliczenie średniego natężenia napromienienia na powierzchniach odpowiadających powierzchniom stosowanych w pomiarach fotodetektorów (współczynnik korekcji dopasowujący średnią wartość sygnału do zmieniającej się powierzchni detektora);
3) Synchronizacja pomiaru rozkładu powierzchniowego z pomiarem przy pomocy aktualnie wstawionego w wiązkę fotodetektora;
4) Wartość średnia a wartość chwilowa dla źródeł zasilanych prądem przemiennym.

 

Podobszar: Doskonalenie metod pomiarowych w dziedzinie fotometrii i radiometrii

Temat główny: Nowe metody wzorcowania mierników stosowanych w badaniach nieniszczących

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Łukasz Litwiniuk
Laboratorium Fotometrii i Radiometrii
lukasz.litwiniuk@gum.gov.pl

do góry