Nawigacja

Spójność pomiarowa dla pomiarów osnowy magnetycznej

Spójność pomiarowa dla pomiarów osnowy magnetycznej

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Modelowanie oraz opracowanie innowacyjnych metod pomiarowych służących zapewnieniu spójności pomiarowej oraz zwiększeniu dokładności pomiarów.


Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Metrologia dużych obiektów i odległości

Temat główny: Spójne pomiary w systemie map

Osoby do kontaktu:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

Albin Czubla
Laboratorium Czasu i Częstotliwości
albin.czubla@gum.gov.pl

do góry