Nawigacja

Optyczne instrumenty do diagnostyki medycznej

Optyczne instrumenty do diagnostyki medycznej

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Budowa nowego prototypowego przyrządu pomiarowego umożliwiającego badanie warstw przypowierzchniowych z wykorzystaniem metod optycznych

(Temat przewidziany do realizacji z Politechniką Warszawską)

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Metrologia geometrii powierzchni dla precyzyjnej produkcji przemysłowej w skali mikro i nano

Temat Główny: Metrologia małych powierzchni

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

tel.: 22 581 95 43

do góry