Nawigacja

Opracowanie i wdrożenie metodyki wyznaczania poprawek umożliwiających uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym

Opracowanie i wdrożenie metodyki wyznaczania poprawek umożliwiających uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Praca dotyczy poprawek wymaganych do uwzględniania podczas badań okresowych miernika poziomu dźwięku, wykonywanych zgodnie z PN-EN 61672-3, tj. uwzględniających wpływ mikrofonu i obudowy miernika na mierzone pole akustyczne, a także wpływ charakterystyki częstotliwościowej mikrofonu i jego wyposażenia na właściwości metrologiczne miernika.

 

Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Nowe metody pomiarów w dziedzinie akustyki i drgań

Temat główny: Nowe metody wzorcowania/badania

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Danuta Dobrowolska
Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań
danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

do góry