Nawigacja

Opracowanie i wdrożenie metodyki wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej mikrofonów przeznaczonych do pomiaru hałasu ultradźwiękowego

Opracowanie i wdrożenie metodyki wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej mikrofonów przeznaczonych do pomiaru hałasu ultradźwiękowego

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Praca dotyczy wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej mikrofonów w warunkach pola swobodnego i wymaga dostępu do komory bezechowej

 

Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Nowe metody pomiarów w dziedzinie akustyki i drgań

Temat główny: Nowe metody wzorcowania/badania

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Danuta Dobrowolska
Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań
danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

do góry