Nawigacja

Nieniszczące systemy pomiaru współrzędnych powierzchni dużych obiektów przemysłowych z wykorzystaniem metod z oświetleniem strukturalnym

Nieniszczące systemy pomiaru współrzędnych powierzchni dużych obiektów przemysłowych z wykorzystaniem metod z oświetleniem strukturalnym

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

1. Modelowanie rozkładu parametrów środowiskowych, takich jak: temperatura, ciśnienie i wilgotność na stanowiskach;
2. Modelowanie zachowania się mierzonych obiektów pod wpływem temperatury;
3. Badanie czynników wpływających na niepewność pomiaru, występujących przy pomiarach wielkogabarytowych;
4. Opracowywanie metod pomiarowych, ograniczających niepewność pomiarów wielkogabarytowych;
5. Opracowywanie innowacyjnych systemów pomiarowych (ograniczających koszty, czas pomiarów lub niepewność wyników), które mogą w przyszłości zostać wdrożone do produkcji;
6. Opracowywanie strategii pomiarowych dla pomiarów w przemyśle, zmniejszających koszty i czas wykonywania pomiarów.


Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Wsparcie techniczne w procesie produkcyjnym poprzez dostarczanie nowych rozwiązań pomiarowych

Temat główny: Dokładne pomiary 3D w procesie produkcji i montażu

do góry