Nawigacja

Modernizacja stanowiska pomiarowego do pomiarów prędkości pojazdów w warunkach użytkowania

Modernizacja stanowiska pomiarowego do pomiarów prędkości pojazdów w warunkach użytkowania

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac

Dopasowanie lub wykonanie czujników laserowych (lub głowicy z wieloma czujnikami laserowymi) do posiadanego przyrządu mierzącego czas oraz weryfikacja poprawności działania stanowiska pomiarowego


Rodzaj: praca inżynierska

Podobszar: Doskonalenie metod pomiarowych w dziedzinie pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

Temat główny: Nowe stanowiska pomiarowe/modernizacja stanowisk pomiarowych

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

do góry