Nawigacja

Budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie i wdrożenie metodyki badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym zgodnie z PN-EN 61672-2

Budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie i wdrożenie metodyki badania mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym zgodnie z PN-EN 61672-2

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Nowe metody pomiarów w dziedzinie akustyki i drgań

Temat główny: Nowe stanowiska pomiarowe/modernizacja stanowisk pomiarowych

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Danuta Dobrowolska
Samodzielne Laboratorium Akustyki, Ultradźwięków i Drgań
danuta.dobrowolska@gum.gov.pl

do góry