Nawigacja

Bezwzględne pomiary dużych odległości w warunkach przemysłowych

Bezwzględne pomiary dużych odległości w warunkach przemysłowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Wynalezienie nowych metod pomiarowych, umożliwiających bezwzględne pomiary odległości kompensujące warunki środowiskowe: np. wykorzystanie syntezera częstotliwości optycznych, wykorzystanie interferometrii wielofalowej itp. Wynalezione przyrządy pomiarowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane do bardzo dokładnego wyznaczenia baz drogowych, które będą wzorcami np. dla kalibracji odbiorników GPS.

Rodzaj: praca inż., mgr, dr

Podobszar: Charaktrystyka materiałów oraz przyrządów pomiarowych w warunkach laboratoryjnych oraz trudnych warunkach środowiskowych

Temat główny: Metrologia wymiarowa

Osoba do kontaktu

Dariusz Czułek - Samodzielne Laboratorium Długości
e-mail: dariusz.czulek@gum.gov.pl

do góry