Nawigacja

Badania nad dokładnością obserwacji satelitarnych oraz innych zdalnych technik pomiarowych (np. metod radarowych, interferometrii radarowej – InSAR, lotniczego skaningu laserowego – LIDAR), w szczególności nad wpływem błędów instrumentalnych

Badania nad dokładnością obserwacji satelitarnych oraz innych zdalnych technik pomiarowych (np. metod radarowych, interferometrii radarowej – InSAR, lotniczego skaningu laserowego – LIDAR), w szczególności nad wpływem błędów instrumentalnych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Metrologia dużych obiektów i odległości

Temat główny: Spójne pomiary w systemie map

Osoby do kontaktu:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

Albin Czubla
Laboratorium Czasu i Częstotliwości
albin.czubla@gum.gov.pl

do góry