Nawigacja

Absolutny komparator długości (interferometr) z wzorcem jodowym

Absolutny komparator długości (interferometr) z wzorcem jodowym

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Budowa zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców odniesnienia umożliwającego wzorcownie płytek wzorcowych oraz wzorców kreskowych z wykorzytsaniem lasera He-Ne stabilizowanego jodem.


Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Budowa nowych wzorców odniesienia

Temat główny: Długość

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Dariusz Czułek
Laboratorium Długości
dariusz.czulek@gum.gov.pl

tel.: 22 581 95 43

do góry