Nawigacja

Zasady bezpiecznego nadzoru nad wynikami pomiarowymi

Zasady bezpiecznego nadzoru nad wynikami pomiarowymi

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Opracowanie systemu i wytycznych dla nadzoru nad ścieżką przetwarzania danych pomiarowych w sposób zgodny z wytycznymi normy 17025. Przygotowanie projektu systemu, procedur operacyjnych na podstawie analizy ryzyk związanych z przekłamaniami bądź utratą wyników pomiarów na różnych etapach ich przetwarzania.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Bezpieczeństwo cyfrowe laboratoriów metrologicznych

Temat główny: Nadzór nad danymi metrologicznymi

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Katarzyna Szymańska
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
katarzyna.szymanska@gum.gov.pl

do góry