Nawigacja

System zarządzania oprogramowaniem i konfiguracją wyposażenia komputerowego w laboratoriach pomiarowych

System zarządzania oprogramowaniem i konfiguracją wyposażenia komputerowego w laboratoriach pomiarowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Opracowanie systemu i wytycznych dla nadzoru nad oprogramowaniem i konfiguracją wyposażenia komputerowego stanowisk pomiarowych w sposób zgodny z wytycznymi normy 17025. Przygotowanie projektu systemu, procedur operacyjnych na podstawie analizy ryzyk związanych z wpływem zmienności konfiguracji wyposażenia komputerowego na jakość wyników pomiarów.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Bezpieczeństwo cyfrowe laboratoriów metrologicznych

Temat główny: Hardware - zasady bezpiecznej konfiguracji

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Anna Polatyńska
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
anna.polatynska@gum.gov.pl

do góry