Nawigacja

Rejestracja zdarzeń w użytkowaniu przyrządów a regulacje i poziom zabezpieczeń

Rejestracja zdarzeń w uzytkowaniu przyrządów a regulacje i poziom zabezpieczeń

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Praca winna obejmować analizę potrzeb, celowości i możliwych korzyści z rejestracji zdarzeń występujących podczas pracy przyrządu pomiarowego: doskonalenie przyrządu na poziomie konstrukcji i oprogramowania, analiza serwisowa, serwis zdalny, diagnostyka w użytkowaniu, prawidłowość aplikacji, tzn. czy zasada działania przyrządu pasuje do zadania pomiarowego (tego, co chcemy zmierzyć tym przyrządem), realizacja wymagań prawnych w zakresie praw do zmiany parametrów istotnych metrologicznie, inne. W pracy można zawrzeć także przykłady zdarzeń rejestrowanych przez współczesne przyrządy pomiarowe w odniesieniu do ww. analizy ogólnej, a także przykłady wymagań formalno-prawnych dotyczących rejestracji zdarzeń dla przyrządów pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną (przewodnik Welmec 7.2, inne).

 

Podobszar: Cyfryzacja usług metrologicznych

Temat główny: Chmura metrologiczna

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Andrzej Szulc
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
andrzej.szulc@gum.gov.pl

do góry