Nawigacja

Plomby cyfrowe a niezmienność przyrządów pomiarowych

Plomby cyfrowe a niezmienność przyrządów pomiarowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Plomby cyfrowe jako zabezpieczenie do odpowiedniego poziomu dostępu do wnętrza urządzenia, oprogramowania, konfiguracji, danych pomiarowych. Analiza ryzyk dla bezpieczeństwa cyfrowego współczesnych przyrządów pomiarowych w świetle rozwoju techniki i implementacji technologii cyfrowych. Identyfikacja obszarów przyrządu pomiarowego i warstw OSI możliwych do zabezpieczenia tylko drogą cyfrową. Opracowanie wytycznych dla zabezpieczeń poszczególnych poziomów dostępu (użytkownik, serwis, nadzór metrologiczny).

 

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Cyfryzacja usług metrologicznych

Temat główny: System certyfikacji cyfrowej

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Grzegorz Zaremba
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
grzegorz.zaremba@gum.gov.pl

do góry