Nawigacja

Opracowanie założeń i budowa bezpiecznego mikrokontrolera metrologicznego

Opracowanie założeń i budowa bezpiecznego mikrokontrolera metrologicznego

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Identyfikacja ryzyk i analiza bezpieczeństwa zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych dostępu do przyrządów pomiarowych. Analiza korzyści wynikających z wprowadzenia tzw. plomb elektronicznych. Identyfikacja możliwości rozwoju, usług i funkcjonalności przyrządów pomiarowych możliwych do implementacji po zastosowaniu plomb elektronicznych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych przyrządów elektronicznych. Opracowanie wytycznych technicznych dla elektronicznych zabezpieczeń dostępu do przyrządów pomiarowych, uwzględniających w szczególności zabezpieczenia dostępu do konstrukcji wewnętrznej przyrządu pomiarowego, jego oprogramowania, konfiguracji i danych pomiarowych.

 

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Rozwój technologii cyfrowych

Temat główny: Technologie cyfrowe - rozwiązania sprzętowe

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Jacek Wójcik
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
jacek.wojcik@gum.gov.pl

do góry