Nawigacja

Mikrokontrolery w sterowaniu układami pomiarowymi - bezpieczne konfiguracje a wiarygodność wyników

Mikrokontrolery w sterowaniu układami pomiarowymi - bezpieczne konfiguracje a wiarygodność wyników

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Analiza sposobów zabezpieczeń oprogramowania w układach mikrokontrolerowych, stosowanych w przyrządach pomiarowych. Analiza obowiązujących norm metrologicznych w tym zakresie (WELMEC, OIML, IEN, przepisów prawa krajowego itp.). Opracowanie wytycznych, uwzględniających ryzyka i rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa i niezmienności oprogramowania wbudowanego. Analiza wpływu ryzyk, związanych ze zmianą oprogramowania i jego konfiguracji w systemach wbudowanych, na powtarzalność przebiegu procesu pomiarowego i wiarygodność wyników.

 

Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Rozwój technologii cyfrowych

Temat główny: Technologie cyfrowe - rozwiązania sprzętowe

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Jacek Wójcik
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
jacek.wojcik@gum.gov.pl

do góry