Nawigacja

Metrologiczna infrastruktura i usługi ICT w oparciu o system certyfikacji elektronicznej

Metrologiczna infrastruktura i usługi ICT w oparciu o system certyfikacji elektronicznej

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Praca winna obejmować koncepcję utworzenia chmury metrologicznej, dedykowanej szeroko pojętej metrologii naukowej i prawnej, analizę możliwych zastosowań chmury:
- ogólna publiczna informacja metrologiczna (bazy danych instytutów metrologicznych, administracji miar, laboratoriów akredytowanych, jednostek certyfikujących przyrządy pomiarowe, wydanych certyfikatów, publikacji z dziedziny metrologii),
 - dostęp do danych pomiarowych z przyrządów z funkcją przekazu danych online z podziałem na dane istotne "dla wszystkich" (pomiary wykonywane w gospodarce np. meteorologiczne, środowiskowe itp.,) oraz personalizowane (liczniki zużycia mediów w gospodarstwach domowych, systemy alarmowe, monitoring medyczny, personalizowane usługi metrologiczne),
 - zdalna konfiguracja, sterowanie i zdalna diagnostyka oraz serwis przyrządów pomiarowych,
- wirtualne przyrządy pomiarowe (opracowujące wyniki na podstawie pomiarów wykonywanych z rozproszonych inteligentnych czujników),
 - inne.
W pracy należy także przeanalizować zalety (sprzedaż usług związanych z dostępem do danych i analizą w chmurze) i wady/ryzyka stosowania chmury metrologicznej z uwzględnieniem
- BEZPIECZEŃSTWA PRZECHOWYWANIA DANYCH (Przechowywanie wszystkich wymaganych danych, zabezpieczenie przed przypadkowymi zmianami i celową modyfikacją, zachowane dane zapewniają identyfikowalność pomiaru, poufność i uwierzytelnienie danych (kryptografia), odtwarzalność danych, niezawodność;
- BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI DANYCH (Zabezpieczenie transmitowanych danych przed przypadkowymi zmianami, zabezpieczenie przed celową modyfikacją przesyłanych danych).

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Cyfryzacja usług metrologicznych

Temat główny: Chmura metrologiczna

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Monika Kusyk
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
monika.kusyk@gum.gov.pl

do góry